Laskin lääkiksen ja ammattikorkeakoulun pääsykokeessa 2024

Tämä laskin pyrkii kopioimaan mahdollisimman tarkasti lääketieteellisen ja ammattikorkeakoulun valintakokeen koejärjestelmän laskinta. Laskin on tarkoitettu harjoitteluun esimerkiksi lääkiksen pääsykokeeseen. Laskimessa on ainoastaan hyvin pieniä eroja valintakokeen laskimeen verrattuna, joista tarkemmin sivun lopussa. Valintakokeen laskin on toimintaperiaatteiltaan hieman erilainen verrattuna moneen muuhun tietokoneella käytettävään laskimeen, joten sen käyttöä kannattaa ehdottomasti harjoitella valintakokeeseen lukiessa. Etenkin lääketieteellisen pääsykoe on myös nopeuskilpailu, joten oikean tyyppisellä laskimella harjoittelu on tärkeää, ja antaa kokeessa 5-10 minuutin edun koeajassa verrattuna opiskelijaan, joka ei ole tottunut juuri kyseisen laskimen käyttämiseen.

Harjoittelun tueksi tässä laskimessa on toiminto, jolla saat vanhat laskutoimitukset sekä muistissa olevan luvun näkyviin laskimen alapuolella olevista napeista. Näitä toimintoja ei ole valintakokeessa, mutta kokeeseen harjoitellessa niitä kannattaa käyttää hyödyksi ja se auttaa ymmärtämään laskimen toimintaa.Etelä-Pohjanmaan opisto
Haetko lääkikseen? Tule opiskelemaan Etelä-Pohjanmaan Opistoon!

Meillä on kevätlukukauden tai koko lukuvuoden pituiset opintolinjat. Opiskelu on täysipäiväistä opiskelua, joka oikeuttaa Kelan opintotukeen. Opistolla voi halutessaan myös asua.Pieniä eroja verrattuna valintakokeen laskimeen

Muutoshistoria kiinnostuneille sekä muistiin itselleni:

8.3.2024 - Korjattu bugi, joka aiheutti välillä vääriä vastauksia käytettäessä ANS:ia.
26.9.2023 - Laskuhistorian toimintaa parannettu funktioiden osalta (sin, cos, tan, log, ln). Sin, cos, tan lasketaan nyt oikeasti asteina. Käyttäjälle tämä näkyy lähinnä laskuhistorian parempana toimintana em. funktioita käyttäessä.
25.9.2023 - Laskimeen ei enää pysty kirjoittamaan sellaisia merkkejä, mitkä eivät ole sallituissa funktioissa.
22.9.2023 - √ANS toimii. Muut funktiot, kuten √sin() ei toimi neliöjuuressa ilman sulkeita.
17.9.2023 - Lisättäessä pii, neliöjuuri tai e numeron jälkeen, ylimääräinen kertomerkki lisätään automaattisesti. √.4 toimii nyt ilman sulkeita. Peräkkäiset sulkeet √√.4 eivät toimi ilman sulkeita, mutta tämä lienee epäoleellinen ominaisuus tässä laskimessa.
3.9.2023 - Vastaukset pyöristyvät nyt 12 numeron tarkkuuteen. Muisti toimii nyt myös neliöjuurilausekkeilla ilman lisättyjä sulkeita. Huomaa, että muistiin ei voi lisätä lukuja laskutoimituksista, joista puuttuu päättävä sulku ")". Toiminto puuttuu myös virallisesta valintakoelaskimesta.
2.9.2023 - Neliöjuuri toimii nyt ilman sulkeita. Laskimessa ei enää ole tunnettuja isoja eroavaisuuksia verrattuna koejärjestelmän laskimeen.
1.9.2023 - Syötettyyn laskuun lisätään nyt loppuun tarvittava määrä puuttuvia sulkeita, joten esimerkiksi sin(90 toimii nyt myös ilman viimeistä )-merkkiä.
7.12.2022 - Lisätty laskuhistoria ja muistissa olevan luvun näyttäminen. Näitä ominaisuuksia ei ole valintakokeen laskimessa, mutta ominaisuudet ovat hyödyllisiä kokeeseen harjoitellessa. Laskinta on nyt mukavampi käyttää myös puhelimella/tabletilla ilman fyysistä näppäimistöä.
3.12.2022 - Väärin syötetystä laskusta (esimerkiksi puuttuvat sulkeet) tulee nyt virheviesti. ANS:n ja neperin luvun ongelmia korjattu.
2.12.2022 - Toinen AC-napin painallus tyhjentää nyt vastauskentän.
1.12.2022 - ANS-toiminto hajosi edellisessä päivityksessä. Korjattu.
29.11.2022 - Neliöjuuren (ja muutkin hiirellä klikattavat numerot ja funktiot) voi nyt lisätä minne tahansa lausekkeessa, ei pelkästään loppuun.
16.11.2022 - * ja / korvautuu kirjoittaessa × ja ÷ -merkeillä.
15.11.2022 - Muistin toiminnallisuutta korjattu vastaamaan valintakokeen laskinta.
15.11.2022 - Kymmenpotensseja ei enää voi ilmoittaa muodossa 3e8. 3×10^8 toimii. Toiminnallisuus on nyt vastaava kuin valintakokeen laskimessa.
15.11.2022 - ANS toimii nyt kirjoitettuna vain, jos se on kirjoitettu ISOILLA kirjaimilla. Toiminnallisuus on nyt vastaava kuin valintakokeen laskimessa.
10.11.2022 - AC-nappi tyhjentää nyt vain input-kentän, ei vastausta.
10.11.2022 - tan−1 toimimattomuus korjattu
10.11.2022 - Muisti toimii. Voit lisätä yhden luvun muistiin Min-näppäimellä ja tuoda sen laskuun Mout-näppäimellä